Tinkel header algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Goeie afspraken, goeie vrienden

Tinkel wil graag lang en goed met je op pad gaan. Hieronder vind je de voorwaarden en afspraken voor je aankoop van een ticket voor een Muziek Op Schoot reeks.

Dit document werd opgesteld op 4 augustus 2022.

1. Algemeen

Ouders en begeleiders zijn verantwoordelijk voor hun eigen welzijn en dat van hun kinderen.

2. Definities

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Tinkel en de klant voor deelname aan Muziek Op Schoot sessies. De hieronder gebruikte afkorting “MOS” staat voor Muziek Op Schoot.

3. Totstandkoming overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door de aankoop van een deelname ticket voor de MOS-reeks via de online reserveringstool. Een reservering is definitief na ontvangst van een bevestingsmail van Tinkel met het overzicht van de aankoop en het order ID.

4. Wachtlijst

Als de MOS-reeks volzet is, kan de klant kiezen om zich in te schrijven op een wachtlijst. Zodra er een plaats vrijkomt voor de gekozen reeks en groep, wordt de eerste op de wachtlijst gecontaceerd. De wachtlijst wordt niet overgedragen naar een andere reeks of groep.

5. Annulering door deelnemer

Annuleren kan alleen per e-mail aan info@tinkel.be en is pas definitief nadat Tinkel deze annulering heeft bevestigd. De klant kan de overeenkomst kosteloos ontbinden tot 7 kalenderdagen voor de aanvang van de MOS-reeks. Bij annulering binnen 7 kalenderdagen voor aanvang van de MOS-reeks, terugtrekken tijdens de MOS-reeks of afwezigheid voor de MOS-sessies is geen restitutie mogelijk.

6. Annulering en wijzigingen door Tinkel

Tinkel heeft het recht om de MOS-reeks te annuleren of deelname van een klant te weigeren, waardoor de klant recht heeft op terugbetaling van het aankoopbedrag van de overeenkomst. Wanneer Tinkel een MOS-reeks onderbreekt of tussentijds eindigt, heeft de klant recht op restitutie van het reeds betaalde aankoopbedrag naar rato van de niet genoten sessies.

Daarnaast heeft Tinkel ook het recht om de voorziene begeleider te vervangen door een alternatieve begeleider die een vergelijkbare kwalitatieve begeleiding kan bieden. De klant wordt per e-mail op de hoogte gebracht van deze vervanging voor de aanvang van de MOS-sessies.

Deze website maakt gebruik van cookies.
Meer info