Tinkel header privacy verklaring

Privacy verklaring

Je kan op je beide oren slapen

Tinkel hecht veel belang aan je privacy. We willen daarom transparant zijn over de gegevens die we over jou verzamelen en de manier waarop wij je data verwerken.

In dit privacy statement leggen we uit wie we zijn, welke gegevens we verzamelen, hoe lang we deze gegevens bewaren, wie deze gegevens verwerkt, wat je rechten zijn en hoe je deze kan uitoefenen.

Dit document werd bijgewerkt op 30 juli 2022.

1. Wie zijn wij

Tinkel – Muziek met jonge kinderen
Teaterstraat 15
9050 Gentbrugge
BE 0837.274.504
privacy@tinkel.be

2. Welke gegevens verzamelen we

We verlenen diverse diensten waarvoor het verwerken van gegevens noodzakelijk is. Je gegevens kunnen verwerkt worden voor volgende 5 doeleinden:

 1. het aanbieden, organiseren en begeleiden van onze diensten: muziek-op-schoot sessies, workshops, opleidingen en individuele sessies
 2. een goede samenwerking en communicatie met jou als klant waarborgen
 3. marketingacties om je op de hoogte te houden van ons aanbod
 4. de kwaliteit van onze dienstverlening bewaken en meten
 5. éénieder toe te laten zijn rechten uit te oefenen en achteraf te kunnen aantonen dat wij gevolg hebben gegeven aan deze rechten

We verzamelen gegevens zodra jij ons zelf je gegevens overmaakt. Dit kan via onze website, inschrijvingstool, per e-mail, sms, mondeling (telefonisch, 1-op-1, tijdens een sessie) of op enig andere mogelijke wijze.

Volgende types van gegevens worden door ons verwerkt:

 • Persoonsgegevens: naam, voornaam, geboortedatum, etc.
 • Communicatiegegevens: telefoonnummer, e-mail, etc.
 • Facturatiegegevens: adres, telefoon, btw-nummer, etc.
 • Organisatorische gegevens: data deelname, aantal deelnemers, locatie, etc.
 • Bijkomende informatie die nodig is voor de geleverde diensten: persoonlijke of contextuele informatie van je kind en/of gezin
 • Technische of IT gegevens die nodig zijn voor de werking van onze website, digitale tools en marketingacties: IP adres, tracking informatie, Google Fonts, etc.

We verwerken je gegevens op een vertrouwelijke manier en vinden de beveiliging van deze gegevens belangrijk.

3. Hoe lang worden deze gegevens bewaard

We bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn uiteengezet, met een maximale duur van 7 jaar na afloop van je deelname aan één van onze diensten.

4. Met wie delen we deze gegevens

Wij maken gebruik van verwerkers die in opdracht van Tinkel verantwoordelijk zijn voor de verwerking van gegevens in het kader van de goede technische werking van de website, de inschrijvingstool en de marketingtool. Deze verwerkers garanderen jouw privacy via een verwerkersovereenkomst die wij met hen afsluiten. Naast onderstaande verwerkers maakt enkel Tinkel gebruik van je gegevens. Wij delen je data niet met derden zonder je toestemming, met uitzondering van situaties waartoe we worden verplicht bij wet, gerechtelijk bevel of vonnis.

Verwerkers: TicketTailor.com
Wij maken gebruik van de online reserveringstool TicketTailor (tickettailor.com) voor je inschrijving voor een van onze diensten. TicketTailor gebruikt hosting centers binnen de EU. Zij verwerken voor ons persoonsgegevens, facturatiegegevens en organisatorische gegevens over je deelname.

Verwerkers: MailerLite.com
Wij maken gebruik van de marketingtool MailerLite (mailerlite.com) voor marketingacties, zoals het versturen van nieuwsbrieven. MailerLite gebruikt hosting centers binnen de EU en voldoet aan de ISO 27001 veiligheidsnormering. Zij verwerken voor ons persoonsgegevens, organisatorische gegevens en technische gegevens over je inschrijving. Wanneer je geen nieuwsbrief of andere marketingacties meer wenst te ontvangen, kan je op elk moment uitschrijven.

Verwerkers: Zapier.com
Wij maken gebruik van de online tool Zapier (zapier.com) voor het transporteren van data vanuit TicketTailor naar MailerLite en naar een MS Excel bestand. Zapier heeft hosting centers in USA en maakt gebruik van een Data Processing Addendum (DPA). Zapier verwijdert alle getransporteerde gegevens automatisch na een periode van 4 maanden. Zij verwerken voor ons persoonsgegevens, facturatiegegevens en organisatorische gegevens over je deelname.

Verwerkers: WordPress.org
Wij maken gebruik van de CMS-tool WordPress (wordpress.org) en het WP-theme Impeka (greatives.eu/themes/impeka/) voor het beheer van onze website. Deze tools verwerken vooral tijdelijke en technische data tijdens je bezoek aan onze website. Onze website maakt gebruik van Google Fonts.

5. Welke rechten heb ik als individu

Als gebruiker heb je een aantal rechten die betrekking hebben op jouw gegevens. Als je een van die rechten wil inroepen, dan kan je je best rechtstreeks tot Tinkel richten door een e-mail te sturen naar privacy@tinkel.be. Wij streven naar een verwerking van je aanvraag binnen een termijn van 30 werkdagen.

Recht op inzage en rechtzetting
Je beschikt over het recht om alle persoonlijke gegevens die we van jou verzamelen in te kijken. Eventueel onjuiste of onvolledige gegevens kan je laten wijzigen of verwijderen.

Recht om te worden vergeten
Een bezoeker heeft altijd het recht om zijn gegevens te laten verwijderen uit onze databases.

Recht om toestemming in te trekken
Elke gebruiker of bezoeker waarvan er persoonsgegevens verzameld worden, heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van die gegevens.

Recht op beperking van de verwerking
Je beschikt over het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens (tijdelijk) stop te zetten.

Recht om klacht in te dienen
Indien je van mening bent dat wij jouw gegevens onrechtmatig verwerkt hebben, heb je het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) op het volgende adres: Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

6. Wijzigbaarheid

Wij kunnen om uiteenlopende redenen verbeteringen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in deze privacy verklaring. De meest actuele versie kan je steeds nalezen op onze website.

Deze website maakt gebruik van cookies.
Meer info